E-mail

Kondensator impulsowy z metalizowanej folii marki Saifu może być ładowany przez długi czas i rozładowywany w bardzo krótkim czasie, tworząc w ten sposób ogromną moc impulsu. Moc impulsu jest uzyskiwana przez naładowany bank kondensatorów impulsowych, uzyskany przez krótkotrwałe wyładowanie oscylacyjne głównego reaktora, podczas gdy bank kondensatorów impulsowych jest ładowany przez urządzenie ładujące o małej mocy przed testem, a ładowanie zajmuje dużo czasu, a wyładowanie oscylacyjne wynosi tylko kilkadziesiąt milisekund, W ten sposób znacznie poprawiając moc testową i stosunek zasilania do mocy poprawia efektywność ekonomiczną.

Produkty